Image

Oczyszczalnia

Spółka Wodno-Ściekowa “Złota Struga” w Żarach powołana została w  1985 roku w celu wybudowania miejskiej oczyszczalni ścieków.  Oddana do eksploatacji w 1995 roku nowa  oczyszczalnia ścieków, zarządzana od początku i aktualnie przez Spółkę Wodno-Ściekową  “ZŁOTA STRUGA”, umiejscowiona w północno-wschodniej części miasta, jest nowoczesnym mechaniczno-biologicznym obiektem do unieszkodliwiania ścieków komunalnych.
Żary położone są na Wysoczyźnie Żarskiej zwanej Wzniesieniami Żarskimi, na pograniczu Niziny Śląskiej i Niziny Wielkopolskiej. Żary są czwartym, co do wielkości miastem w województwie oraz znaczącym ośrodkiem gospodarczym i kulturowym. Są także największym miastem w polskiej części Łużyc i między innymi z tego względu noszą miano Stolicy Polskich Łużyc.    
panel
Pracujemy 34
lata
panel
Redukujemy 95
% zanieczyszczeń
panel
Zatrudniamy 27
pracowników

Zakończenie realizacji I etapu modernizacji oczyszczalni

W dniu 30 listopada 2023 r. dokonano  końcowego odbioru robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żarach Etap I – budowa i modernizacja obiektów technologicznych”. 

Więcej…

Przeciwdziałania powstawaniu odorów i zmniejszenia ich uciążliwości

Informacja o działaniach podjętych w SW S „Złota Struga” w zakresie zapobiegania powstawania i przeciwdziałania powstawaniu odorów i ich neutralizacji w okresie II półrocze 2019 r. – I półrocze 2020 r.

Więcej…

Realizacja inwestycji

Z początkiem listopada wjechał na budowę ciężki sprzęt i rozpoczęła się właściwa realizacja wykonania robót.

Więcej…

Podpisanie umowy pożyczki

Sukcesem zakończyły się działania związane z dopięciem całościowego montażu finansowego realizacji inwestycji.

Więcej…