Podpisanie umowy pożyczki

Podpisanie umowy pożyczki

Sukcesem zakończyły się działania związane z dopięciem całościowego montażu finansowego realizacji inwestycji.

W dniu 2 października 2019 r. została umowę pożyczki na kwotę 10 000 000 zł, która w całości przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żarach Etap I-budowa i modernizacja obiektów technologicznych”. Pożyczkodawcą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Pozostałą wartości zadania kwotę 4 099 999 zł sfinansuje spółka z własnych przychodów uzyskanych z prowadzonej podstawowej działalności. Po stronie spółki będzie też finansowana obsługa. Spółka nie przewiduje wspomagania finansowego angażujące środki finansowe z innych źródeł np. Miasta lub innych członków Spółki. Ze strony pożyczkodawcy umowę podpisał Prezes Zarządu WFOŚiGW Mariusz Herbut a stronę Pożyczkodawcy reprezentował Dyrektor SWŚ „Złota Struga” Leszek Karaś.


Drukuj   E-mail