Spółka Wodno-Ściekowa "Złota Struga"

ul. Żurawia 19
68-200 Żary
tel. centrala +48 68 374 60 00
fax. +48 68 374 47 50
Email: zlotastruga@zlotastruga.com.pl

NIP: 928-00-07-946
Regon: 001218988
Santander Bank Polska S.A.
92 1090 2561 0000 0006 4203 7028

Dyrektor
Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Główna Księgowa
Sekretariat
Image