Previous Next

Realizacja inwestycji

Z początkiem listopada wjechał na budowę ciężki sprzęt i rozpoczęła się właściwa realizacja wykonania robót.

M.in. zostały wykonane roboty ziemne (zdjęcia) polegające na wykonaniu wykopów na zbiorniki wtórne i komorę rozdzielczą osadu, wykopu pod przyłącza wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Wykonawca przedstawił ścisły harmonogram rzeczowo finansowywykonania inwestycje, w którym zakończenie realizacji przewidziane jest na dzień 30 grudnia 2021 r.


Drukuj   E-mail