Previous Next

Rozpoczęcie prac budowlanych

Konsekwencją podpisania mowy na modernizację oczyszczalni było przekazanie w dniu 27 września placu budowy Wykonawcy – konsorcjum Bromast.

Z dniem1 października Wykonawca rozpoczął  pierwsze prace budowlane o charakterze organizacyjnym m.in. związane z wykonaniem zaplecza technicznego, przygotowania terenu pod budowę, uzgodnieniami itp..


Drukuj   E-mail