Powołanie i pierwsze posiedzenie zespołu antyodorowego

Powołanie i pierwsze posiedzenie zespołu antyodorowego

Z inicjatywy Dyrektora SWŚ „Złota Struga” w dniu 18 lipca br. ukonstytuował się zespół roboczy ds. zarządzania uciążliwymi zapachami (odorami) emitowanymi z terenu oczyszczalni ścieków w Żarach przy ul. Żurawiej 19.

W zespole oprócz pracowników spółki, na co dzień zajmujący się tym problemem  w ramach obowiązków służbowych, uczestniczą również przedstawiciele samorządu miejskiego i gminnego. Głównym celem działania tego zespołu są działania informacyjne związane z powstawaniem uciążliwości zapachowej w szczególności w okresach jej największej emisji, wyjaśnianie problemów powstawania ich przyczyn oraz przedstawianie informacje o podejmowanych przez spółkę działań likwidujących lub zapobiegających ich powstawaniu.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 18 lipca br. Oprócz działań typowo organizacyjnych, przyjęto regulamin pracy zespołu oraz przedstawiono informację na temat aktualnej sytuacją związanej z działaniami podjętymi dotychczas oraz planowymi w najbliższej przyszłości, ukierunkowanymi na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji związków złowonnych powstających na różnych etapach oczyszczania ścieków i przetwarzaniem powstających w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Protokół z tego spotkania do pobrania tutaj.


Drukuj   E-mail